Автошкола Волан Транс разполага със собствен авто-парк, покриващ всички категории МПС, съвременно оборудвани учебни кабинети и работилници, както и лаборатория за психологически изследвания. Центърът за професионално обучение и квалификация към Волан Транс ЕООД е лицензиран от Национална агенция по професионално образование и обучение /НАПОО/ от 2007г.

Автошкола Волан Транс има за цел  е да реализира качествено професионално образование и обучение, което да задоволява потребностите и интересите на отделната личност,  търсеща собствено усъвършенстване и квалификация.

С нас е по- лесно!