Reprisa e сладост, креативност, майсторство, традиция, лукс. Повлияни от френските сладкари, пречупени през традициите на Украйна. Продуктите, които предлага Repsisa са наслада за всички сетива.