Destination eValidation е проект финансиран от програмата Erasmus Plus. В екип с 8 организация от европейския съюз, AlphaVision създаде плаформа в помощ на доброволците, която има за цел да подпомогне тяхното развитие.