Уеб платформа, с която клиентите на Veolia Varna (Топлофикация Варна) могат да проверяват своите текущи сметки и фактури, имат бърз достъп до статистика и полезна информацията за своята сграда и партиди, както и могат да актуализират онлайн личните си данни. Разработката е част от проект по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз.