нашите
услуги

Планиране

Планирането е вероятно най-важния (и много често подценяван) етап от жизненият цикъл на проекта.
Тук е момента да изчистите Вашата идея, да проучите пазара и конкуренцията, да прецените от къде желаете да започнете и до къде се надявате да стигнете.

С опита, който имаме, можем да помогнем както в идеен план, така и в оценката и планирането на бъдещата разработка.

Дизайн

Макар и много креативен,  дизайнът е процес, който също следва правила.

Подготвяйки нашите предложения за дизайн на уеб сайт, мобилно приложение или цялостна корпоративна визия, ние се стремим към баланс. Формулата за успешния дизайн се крие в баланса при изграждането на графичната композиция, подбора на цветовете, съчетаването на текст, мултимедия и интерактивност. И не на последно място, в съответствие с добрите практики за израждане на потребитески интерфейс.

Вярваме, че именно баланса стои в основата на доброто потребителско изживяване.

Разработка

Една основна характеристика на нашите услуги е "custom development" подхода.

За разлика от много други, ние не разчитаме на "готови" платформи. Поддържаме и развиваме собствена система от инструменти, характеризираща се с висока гъвкавост. Това ни позволява да изграждаме уникални проекти с комплексна функционалност и висока производителност. 

Макар и по-труден, този подход е доказал своята ефективност, като дава възможност за много по-добра оптимизация на бизнес логиката, улеснява подръжката и изгражда стабилна основа за развитие на проекта в дългосрочен план.

Поддръжка

За да функционира добре, Вашият проект се нуждае от поддръжка. Можем да помогнем с правилният подбор и администрацията на хостинг сървъри и регулярното обновяване на проектите Ви с актуално съдържание.

За да се развивате успешно е нужно да привличате нови клиенти и същевременно с това да запазвате интереса им в дългосрочен план. Това се постига с реализиране на нови идеи, функционални иновации и добра маркетинг стратегия.

Това е продължителен процес, който изисква компетентност, отговорност и работа в екип.